YoungBrains s.r.o.

Youngbrains s.r.o

V čem může pomoci poradenská firma?

Poradenské firmy se zaměřují na dva základní okruhy zákaznických potřeb:

  1. řešení problémů zákazníkovy firmy (vysoké náklady, nedostatek odborníků, neefektivní marketing, nedostatečný informační systém...)
  2. spolupráce na změnách v zákazníkově firmě (příprava nového produktu, zavádění informačního systému do společnosti, školení zaměstnanců, marketingová kampaň...)

Pokud se tedy rozhodnete využít služeb poradenské firmy, měli byste od ní dostat buď kompletní návrh řešení Vašich problémů nebo jí budete moci používat jako svého projektového managera při změnách ve Vaší firmě. Konečné rozhodnutí je ale vždy na Vás!

Proč si vybrat firmu YoungBrains s. r. o.?

Poradenství je pro firmu YoungBrains základním produktem. Ovšem narozdíl od většiny ostatních poradenských firem není jediným. Využíváme totiž naše znalosti a dovednosti i při rozvíjení vlastních projektů, jako jsou například ProdejIT.cz nebo YBhosting.cz. Na těchto projektech zkoušíme nové styly a přístupy, a pokud jsou úspěšné, tak je dále doporučujeme našim zákazníkům v oblasti poradenství.

Poradenství firmy YoungBrains je tedy založeno jak na tradičních metodách, tak na moderních a nekonvenčních, ale námi vyzkoušených přístupech, které Vám mohou pomoci získat náskok před konkurencí.

A máme ještě jednu výhodu. Všechny zákaznické problémy řešíme jako projekty. Sestavíme tedy tým vedený zkušeným odborníkem a jeho kolegy z firmy, ale také do tohoto týmu přibíráme studenty vyšších ročníků vysokých škol. Studenti se totiž dokáží na problémy dívat novým a neotřelým způsobem a často nalézají překvapivě snadná, ale účinná řešení.

Jaké jsou záruky, že bude Vaše poradenství prospěšné?

Nejcennějším majetkem firmy YoungBrains je její jméno. A jméno firmy je cenné pouze tehdy, pokud jsou s ní zákazníci spokojeni. To znamená, že Vám budeme nabízet pouze takové rady o kterých budeme přesvědčeni, že Vám mohou pomoci a že na jejich základě budete s námi spokojeni.

Nesnižuje kvalitu Vaší práce skutečnost, že jste mladá firma

Nesnižuje. Soustředíme se pouze na ty části poradenství, u kterých víme, že máme co nabídnout. Proto nabízíme zatím zejména IS/IT, personální a marketingové poradenství. V ostatních oblastech získáváme zkušenosti a znalosti a teprve až budeme přesvědčeni o jejich kvalitě, tak je budeme předávat dál.

Jaké je portfolio produktů firmy YoungBrains?

Hlavním produktem firmy je komplexní poradenství, které je dále dělené na ekonomické, IS/IT, právní a jazykové. Dalšími produkty v různé fázi rozpracovanosti jsou ProdejIT.cz, "Kurzy a školení" a tzv. "E-produkty", mezi které patří například YBhosting.cz (a připravují se další).

8.11.2007

Vložena nová pracovní nabídka do sekce kariéra

1.11.2007

Spuštění testovacího provozu chytrého webhostingu YBhosting.cz pro naše klienty.

15.10.2007

Vylepšení našeho on-line obchodu s výpočetní technikou ProdejIT.cz