YoungBrains s.r.o.

Youngbrains s.r.o

Firma YoungBrains s. r. o. byla založena 15. 2. 2006 třemi společníky: Veronikou Macánovou, Janem Vaněčkem a Jiřím Panuškou a do OR byla zapsána dne 27.3.2006. 

Pracovní systém

zpět nahoru

Naše firma vyvinula zajímavý pracovní systém, kdy jsou jednotlivé zakázky řízeny jako projekty. Každý projekt řídí zkušený leader, který spolupracuje se svými firemními kolegy, coby nositeli firemních znalostí, dále se studenty vyšších ročníků vysokých škol - bakaláři a také s jejich vyučujícími – inženýry, magistry, doktory, docenty a profesory.Toto propojení firemní a akademické sféry má dopad na cenu a kvalitu produktů firmy YoungBrains. Cena je nižší než je obvyklé, díky spolupráci se studenty a na druhé straně kvalita je vyšší, díky systému uchovávání a zvyšování firemních znalostí a díky spolupráci s akademickými odborníky.

Toto propojení firemní a akademické sféry má dopad na cenu a kvalitu produktů firmy YoungBrains. Cena je nižší než je obvyklé, díky spolupráci se studenty a na druhé straně kvalita je vyšší, díky systému uchovávání a zvyšování firemních znalostí a díky spolupráci s akademickými odborníky.

Postavení YoungBrains ve společnosti

zpět nahoru

Jak vnímáme postavení naší firmy ve společnosti znázorňuje následující schéma:

Informace a znalosti předává firma YoungBrains svým zákazníkům v rámci několika produktů (viz. „Produkty a služby“). Každý produkt má svou specifickou zákaznickou skupinu se zvláštními požadavky, nároky a s vlastními zákazníky. Tyto skupiny se mezi sebou prolínají a navzájem na sebe působí. Aby mohla naše firma tomuto „zákaznickému organismu“ sloužit, musí být složena z lidí, kteří v sobě mají potenciál, kteří mají chuť a vůli pracovat a kteří dokážou přinést našim zákazníkům vysokou přidanou hodnotu. Přirozenou zásobárnou těchto pracovníků jsou univerzity a vysoké školy. Studenti těchto škol jsou další částí systému, který společnost vnímá jako živnou půdu pro svojí práci. Posledním článkem tohoto celku jsou pak města a regiony, která v sobě vše shrnují a propojují.

Základem, ze kterého vychází naše vize, cíle a strategie je právě způsob vnímání firmy ve společnosti.

Vize společnosti

zpět nahoru

Vize společnosti stojí na pevném základu několika produktů a tento základ se bude dále rozšiřovat. Jsme si vědomi rizika, které podnikání přináší, nicméně věříme našemu konceptu provozu společnosti YoungBrains. Dále vidíme velkou výhodou v potenciálu našich zaměstnanců (studentů) a zároveň v širokém portfoliu našich produktů, které na sebe budou navzájem působit. Toho hodláme využít v unikátní marketingové kampani, která bude společnost provázet nejen při jejím vzniku, ale i růstu a expanzi.

Naše vize

zpět nahoru

Naší snahou je poskytnout informace těm klientům, kteří si uvědomují, že pomocí specializovaného a odborného poradenství mohou dosáhnout vyššího zisku (ať už zvýšením tržeb či snížením nákladů), vyšší efektivnosti, optimalizace provozu nebo kvalitního ošetření vztahů se zákazníky a partnery.

Zaměřujeme se převážně na malé a střední podniky.

Naším přáním je, aby si zákazníci našich klientů uvědomovali, že se klient snaží kvůli nim zlepšovat a vyvíjet. Tedy že převzal za své naše heslo „Keep improving“, které přináší prospěch především jim, zákazníkům.

Dále se snažíme zákazníkům a klientům umožnit neustálé vzdělávání a zlepšování dovedností, opět v rámci hesla „Keep improving“, protože věříme, že vzdělání a znalosti za každých okolností zlepšují kvalitu života.

Usilujeme o průhledné, eticky čisté a morální podnikání, ze kterého bude mít prospěch celý region.

Pečujeme o neustálé vzdělávání svých zaměstnanců a studentů prostřednictvím vzdělávacích kursů.

Vyvíjíme kvalitní informační, reportingový a monitoringový systém, které nám slouží k lepšímu uchovávání informací a znalostí.

Svým inovativním přístupem klademe důraz na neustálý rozvoj a kvalitu našich produktů.

Rozvoj naší firmy budeme směřovat do univerzitních měst.

Dlouhodobé cíle

zpět nahoru
Naše hlavní dlouhodobé cíle pro rok 2011 jsou následující:
  • přeměna právní formy na a.s.
  • připravenost (znalostní, personální, kapitálová) na expanzi do zahraničí
Nutné předpoklady pro splnění těchto cílů:
  • Efektivní personální základna stálých zaměstnanců s odpovídajícím platovým ohodnocením.
  • Dosáhnutí základního kapitálu 2 mil. Kč během roku 2011.
  • Dostatečná zásoba kapitálu pro expanzi do zahraničí.

Motto: Keep improving

zpět nahoru

Veškeré činnosti, které společnost YoungBrains vyvíjí jsou spojeny s firemním mottem „Keep improving“, volně přeložené a vnímané jako „Neustálé zlepšování a vyvíjení se kvůli našim zákazníkům“. Toto heslo platí jak pro firmu samotnou, kde je zhmotněné v neustálém tlaku na cenu, kvalitu a inovace, tak pro firemní zákazníky, kteří se poptáváním našich produktů a služeb snaží zlepšit svojí situaci a tím i způsob, jakým jsou vnímány svými zákazníky. A v neposlední řadě je toto heslo i v myslích našich pracovníků a praktikantů, kteří se snaží rozvíjet a zdokonalovat své stávající dovednosti a nabývat dalších.

8.11.2007

Vložena nová pracovní nabídka do sekce kariéra

1.11.2007

Spuštění testovacího provozu chytrého webhostingu YBhosting.cz pro naše klienty.

15.10.2007

Vylepšení našeho on-line obchodu s výpočetní technikou ProdejIT.cz